SpaCare Biofilm Cleaner 500 ml - New Formula

SpaCare Biofilm Cleaner 500 ml - New Formula

375,00 DKK

SpaCare BioFilm Cleaner - New Formula benyttes til effektivt at rense ud i rørsystemet på din udendørs spa. Den nye og forbedrede formel mindsker lugtgener ved rensningen.Biofilm Cleaner anvendes til fjernelse af den biofilm, der opbygges i rørsystemet i udendørs spabade. Biofilmen nedsætter bakteriekontrollen fra de tilsatte desinfektionsmidler, og skal derfor holdes på et minimum, for at sikre en god og nem hygiejne i badevandet. 

ANVENDELSE:
1. Badet fyldes med vand til 5-10 cm over dyserne. Brugt badevand kan anvendes. 

2. Tilsæt en hel flaske = 500 ml Biofilm Cleaner til rensning af bade med et vandindhold på 1000-3000 l. 

3. Fjern filterpatron/-er i renseanlægget. Start den almindelige vandcirkulation og kør med pumpen i ca. 30 min. Start samtidig massagepumpen og kør med pumpen i ca. 15 min. 

4. Når rensningen er afsluttet og pumperne stoppet, tømmes karret for rensevand. Karret genfyldes med rent skyllevand, begge pumper startes kortvarig 1-2 min., hvorefter skyllevandet tømmes ud. 

5. Indsæt renset filterpatron. Badet er nu klar til nyfylding med rent vand.

6. Der må ikke bades i rensevand, der er tilsat SpaCare Biofilm Cleaner. 

7. I anlæg med hyppig badning, f.eks. på hoteller, campingpladser og i udlejningshuse, bør der renses for Biofilm hver 4.- 8. uge. I private bade renses for Biofilm 3-4 gange årligt.