SpaCare BioBromide 2 kg

SpaCare BioBromide 2 kg

659,00 DKKBioBromide anvendes i udendørs spa med indbygget bromgenerator, der ved elektrolyse omdanner saltet til brom for desinfektion af badevandet. Erstatter produkter som Genesis True-Blue og ECO-SPA activator salt.
 
Brugsanvisning:
Start med at gennemlæse den tekniske vejledning fra spa-fabrikanten.
 
Start-op procedure:
Kontrollér at bromgeneratoren er slukket (off). Fyld spabadet til normal vandhøjde. Afbalancér vandets pH: 7,0-7,4 og alkalitet: 80-120 mg/l. ”Chokstart” vandet ved
tilsætning af 15 ml SpaCare Spachok pr. 500 l vand. Mål herefter vandets TDS-værdi og noter tallet til senere brug. Få evt. hjælp hos Neptun Spa & Pool. Beregn hvor meget BioBromide Salt, der i alt skal tilsættes til din spa ved hjælp af nedenstående forular.

Doseringen er: 1000 g = 300 ml pr. 400 l vand. Undgå overdosering, tilsæt først 75% af den beregnede mængde. Opløs saltet i en spand rent vand og fordel opløsningen jævnt ud i badevandet. Kontrollér  saltniveauet med en Salt-teststrip. Den korrekte værdi bør være: 2500-3500 ppm. Er den lavere justeres med resterende BioBromid opløsning,eller yderligere BioBromid Salt.
Vandcirkulationen skal være i gang og køre i mindst 15 min. efter tilsætning af SpaCare BioBromide Salt til vandet. Bromgeneratoren startes (on). Mål hyppigt,
de følgende 2 døgn, vandets brom-indhold og pH-værdi. Indreguler bromgeneratoren til en brom-værdi i vandet på 2500-3500 ppm. Tilsæt SpaChock efter badeaktivitet 1-3 gange om måneden. Tilsættes ekstra vand til spaen skal saltindholdet tilsvarende justeres.